probíhá výpočet, čekejte prosím...

Pro motoristy -> Popisy cest autem -> Ostatní

Athény 2017 - letecky III.díl

autor: Rum, zadáno: 6.3.2017, poslední aktualizace: 6.3.2017, zobrazeno: 2328 x

(Akropolis, Římské, Řecké Athény a Národní archeologické muzeum)

Středa 22. února 2017

Vypadalo to skoro neuvěřitelně, ale ráno opravdu vstáváme na budíka v 6:15 a v 7 hodin jsme na snídani. Hotel sliboval snídaňovou místnost na střeše s výhledem na Akropoli. A opravdu, výhled byl impozantní. Vychutnáváme si jídlo a nemůžeme odtrhnout oči. Je to jako magnet.

Před cestou jsem zvolil taktiku, že každý den zdoláme jeden „kopec“ a navštívíme jedno muzeum, aby mě ostatní neutloukli.

Dnes tedy tím „kopcem“ bude Akropole a muzeem Národní archeologické muzeum. Moje vize být v 8 hodin na Akropoli bere záhy za své. U snídaně jsme se zdrželi a pak jedna koupelna a tři ženský, to také moc neurychluje, takže z hotelu vyrážíme až těsně před osmou.

Ulice Plaky jsou ještě prázdné (bláznů co vstávají takto brzy tu fakt moc není). O kousek dále obdivujeme úzké uličky na úpatí Akropole, kde se na chvíli ztrácíme a hledáme správnou cestu.

Nakonec nacházíme bránu a my se nedočkavě vrháme k budce. Přísná dáma nás vykáže s tím, že je zde přece východ. Dobrá, o kousek dál je druhá budka. Zde je sice vchod, u něj dvojčlenná obsluha, ale chtějí po nás lístky. Jdeme tedy k třetí budce, ale zde půjčují audio průvodce, ve čtvrté je zase směnárna. Motáme se tam jako vítr v bedně až konečně nacházíme tu správnou se vstupenkami.

Z Internetu mám načteno, že v dubnu 2016 došlo ke zvýšení ceny za vstup na Akropoli z 8€ na 20€ a za hromadnou vstupenku na Akropoli a další naleziště (viz níže) z 12€ na 30€. Je to docela ranec, ale chceme koupit hromadné vstupenky s tím, že děti do 18 roků a studenti po předložení studentské karty mají vstupy zdarma. Starší dcera si ještě doma kupuje známku na ISIC kartu, aby měla vstup zdarma. Ale problém. Dáma v pokladně chvíli kouká do pasu třináctileté dcery a nazná, že je opravdu mladší 18 let a že má vstup zdarma. Ale ISIC kartu druhé dcery několikrát obrací a čte na ní, že je studentkou gymnázia a tvrdí nám, že sleva je jen pro studenty VŠ a tak že musí zaplatit také 30€, protože je starší 18 let. Chytám nerva a střídavě se s dcerou do paní pouštíme. Argumentujeme studentským průkazem, čteme jí co má nalepeno v angličtině na okýnku, že vstup zdarma mají studenti z EU po předložení studentského průkazu, že tam o univerzitě nic není, ale je to marný. Neustále mele, že je to nařízení, že s tím nic neudělá. Když jí dojdou argumenty tak ještě dělá uraženou, že si snad myslíme, že jdou peníze do její kapsy, ale že to tak není. Odstupujeme od okýnka a radíme se. Zaplatit 90€ se mi tedy nechce. Všimli jsme si totiž, že mají zimní akci na vstupenky pro dospělé na Akropoli za poloviční cenu tedy 10€. Tak je kupujeme pro nás tři, druhé dítě je zdarma a domlouváme se, že na další památky buď koupíme vstupenky zvlášť, neboť vím, že některé jsou dobře viditelné z ulice a placený vstup není nutný. Nakonec se ukázalo, že to takto bylo lepší.

Akropole

Konečně procházíme vstupem, kde nám pán nejprve zkontroluje vstupenky a následně nám je paní přiloží ke snímači. Naši přátelé koukají, jak se zde bojuje s nezaměstnaností. Na jižním svahu nacházíme Odeón Héroda Attika. Toto divadlo bylo postaveno athénským velmožem Hérodem Attikem kolem poloviny 2. století našeho letopočtu a dodnes je využíváno na koncertní a divadelní představení. Hlediště má kapacitu kolem 5000 diváků a představení zde musí být úchvatná.

Dále jižním svahem procházíme kolem několika dalších památek (Eumenova stoá, Asklépieion…) až k Dionýsovu divadlu, které je nejstarším známým divadlem na světě. Počátky divadla spadají do 6. století před naším letopočtem. Hlediště pro více než 15 tisíc sedících diváků se zvedalo na 67 stupních směrem k jihovýchodní stěně Akropole.

Na severních svazích se nachází několik malých jeskyní. Akropole se dá v rámci oploceného areálu celá obejít, vstup na jižní i severní strany je v ceně vstupenky.

A nadchází dlouho očekávaná chvíle, kde přes Propylaje, které byly vstupní bránou vstupujeme na vrchol celého kopce. Zde konečně obdivujeme nádherný Parthenón, který byl zasvěcen bohyni Athéně. Parthenón se začal budovat v roce 447 před Kristem. Ústředním bodem Parthenónu byla obří socha Athény o výšce 11m, chrám měl rozměry asi 70 x 31 m. Celý chrám je už téměř dvě století postupně restaurován, protože má za sebou pohnutou historii, kdy byl nejprve uvnitř postaven kostel, který následně Turci přestavěli na mešitu a později na sklad střelného prachu, který vybuchl při zásahu z děla při benátském obležení v roce 1687 a tím rozmetal středovou část chrámu.

Druhou nejvýznamnější stavbou je Erechteion – zbudován v letech 421-406 př. Kr. na nejposvátnějším okrsku Akropole. Na jeho místě stály původně tři samostatné chrámy, které byly po přestavbě sloučeny do jedné stavby, ale byl zachován jejich původní půdorys. Na severní straně chrámu je předsíň, a můžete vidět i střechu, kterou drží šest soch půvabných dívek – karyatidy. Jedná se však o kopie, pět originálních soch je k vidění v Novém muzeu Akropole. Jsme uchváceni krásou tohoto místa a nádherným výhledem na okolí. Posuďte sami.

Akropole informace:

Otevřeno denně 8:00 – 17:00, poslední vstup v 16:30

Ceník: Pouze Akropole a její jižní a severní svah dospělí 20€, děti do 18 roků a studenti VŠ z EU zdarma (v době naší návštěvy byla cena vstupenky pro dospělé snížena na 10€)

Hromadná vstupenka s platností pět dnů - dospělí 30€ a zahrnuje vstup na Acropolis of Athens, Ancient Agora of Athens, Archaeological Museum of Kerameikos, Archaeological Site of Lykeion, Hadrian's Library, Kerameikos, Museum of the Ancient Agora, North slope of Acropolis, Olympieio, Roman Agora of Athens, South Slope of Acropolis . Děti do 18 roků a studenti VŠ z EU zdarma.

Oficiální stránky : odysseus.culture.gr

Z Akropole procházíme přes nízký pahorek Aeropagos, který sloužil v mykénském období jako pohřebiště a později jako místo zasedání soudu. Z tohoto místa jsou krásné výhledy na Akropoli, Římskou i Řeckou agoru.

Římská agora a Věž větrů

Sestupujeme k Římské agoře. Prohlížíme si ji zpoza plotu, protože je krásně viditelná díky svému umístění několika metrů pod stávající výškou terénu. Agoře dominuje Věž větrů, která je i nejlépe dochovanou památkou a zároveň také nejstarší stavbou na římském fóru. Je to 12 metrů vysoká osmiboká věž s kuželovitou střechou a reliéfními obrazci osmi hlavních větrů starověkých Řeků. Postavil ji kolem roku 40 před naším letopočtem jistý Androníkos. Nesla na své jižní stěně sluneční hodiny. Uvnitř byly umístěny důmyslné vodní hodiny.

Římské fórum informace:

Otevřeno denně 8:00 – 15:00, poslední vstup v 14:45

Ceník: 4€ dospělí (v době naší návštěvy sníženo na 2€) děti do 18 roků a studenti VŠ z EU zdarma. Případně zahrnuto v hromadné vstupence za 30€

Hadriánova knihovna

Po prohlídce odpočíváme v kavárničce u Hadriánovy knihovny. Vychutnáváme si slunce, kávu, pohled na Akropoli a pozůstatky knihovny.

Knihovna je také umístěna tak, že je na ni volný a pěkný pohled z ulice. Historie Hadriánovi knihovny sahá do let, kdy Římskou říši spravoval a vládl císař Hadrianus, což bylo v letech 117-138 našeho letopočtu. Jednalo se v té době o velmi nákladnou a velkolepou stavbu. Podle archeologických vykopávek se stavba rozkládala na půdoryse 120×87 metrů a měla několik podlaží. Dnes z ní zbylo jen torzo.

Hadriánova knihovna:

Otevřeno denně 8:00 – 15:00, poslední vstup v 14:40

Ceník: 4€ dospělí (v době naší návštěvy sníženo na 2€) děti do 18 roků a studenti VŠ z EU zdarma. Případně zahrnuto v hromadné vstupence za 30€

Řecká agora a Héfaisteion

Další naší zastávkou byla Řecká agora, do které si kupujeme vstupenky pro dospělého opět za polovinu 4€ místo 8€ a s ISIC kartou z gymnázia tu nemají problém, takže obě děti zadarmo.

Řecká agora byla od konce 7. století před naším letopočtem hlavním athénským obchodním a společenským centrem. Její hlavní rozkvět sahá do doby po řecko-perských válkách v 5. a 4. století před naším letopočtem. Tehdy se soustřeďovaly hlavní veřejné budovy této takzvané Staré agory do západní části celého areálu ke svahu vyvýšeniny, na níž stojí Héfaisteion.

Součástí Agory je Attalova stoá (sloupořadí) zbudovaná kolem poloviny 2. století před naším letopočtem Attalem II., králem z maloasijského Pergama. Touto stavbou, jež plnila funkci velké tržnice, byl v helénistické době ohraničen areál agory na východní straně. Trosky Attalovy stoy začali v 30. letech 20. století vykopávat američtí archeologové a v letech 1953 – 1956 se pokusili o její věrnou rekonstrukci. Má k západu otevřenou kolonádu a vzadu pak celou řadu uzavřených místností. Dnes Attalova stoá slouží jako malé muzeum nálezů z agory.

Agora je překvapivě rozlehlá. Jsou zde vidět pozůstatky mnoha tehdejších budov státní správy, velitelství vojenských vůdců i archivu.

Další dominantou je Héfaisteion, chrám zbudovaný na počest starořeckého boha řemesla Héfaista kolem roku 450 před naším letopočtem. Stavba má poměrně malé základy o rozměrech 32×14 metrů. Každé z obou průčelí zdobí 6 dórských sloupů, po stranách je po 13 sloupech.

Svatyně se dochovala i s původní střechou. Je pokládána za nejlépe dochovaný antický chrám vůbec. Dříve se soudilo, že byla zasvěcena mýtickému athénskému hrdinovi a králi Théseovi, a proto se dodnes porůznu udržuje i její starší název Théseion.

Řecká agora:

Otevřeno denně 8:00 – 15:00, poslední vstup v 14:45

Ceník: 8€ dospělí (v době naší návštěvy sníženo na 4€) děti do 18 roků a studenti VŠ z EU zdarma. Případně zahrnuto v hromadné vstupence za 30€.

Národní archeologické muzeum

Dalším bodem dnešního programu bylo národní archeologické muzeum. I přes docela velkou vzdálenost od agory jsme se rozhodli jít pěšky. Sluníčko svítilo, na ulicích panoval čilý ruch a bylo na co koukat. Cesta vedla přes malebné náměstí Monastiraki (kde objevujeme minimálně tři gyrosárny, ale nemáme hlad), ulicí s trhy vedoucí na náměstí Omonia a pak k Národnímu archeologickému muzeu.

Do muzea přicházíme v 13:30. Měl jsem v poznámkách, že má být otevřeno do 20:00, ale na ceduli mají do 16:00. Radíme se s přáteli, jestli nám 2,5 hodiny bude stačit nebo přijdeme jindy. Vidím vyděšené obličeje našich dětí, tak to stačit bude. Vstupenky jsou pro dospělé opět za sníženou poloviční cenu 5€ místo 10€, děti do 18 let zdarma a ISIC kartu z gymnázia opět neuznávají tak platím 5€ i za starší dceru, ale nemám sílu se hádat. Muzeum patří k nejvýznamnějším svého druhu na světě. Je impozantní, velice rozlehlé a to byly některé expozice uzavřeny. Mykénské sbírky, střídají egejské sbírky, antické sochy, spousta zlata, šperků, zlatých masek, kterým dominuje Agamemnonova maska z doby asi 1500 před naším letopočtem, spousta keramiky.. V muzeu je i několik školních výprav. Bavíme se pohledem na učitelky, které nadšeně něco vykládají mládeži, která stojí okolo, má kyselé ksichty a oči v sloup. Je pozoruhodné, že podobné výrazy pozorujeme po půl hodině v muzeu i na tvářích našich dětí.

Odborník by zde mohl trávit hodiny. Po chvíli nám vše splývá. Potkávám se s kamarádem a ten má podobné pocity a říká mi „ To je pořád dokola – socha s lulanem, socha s ulomeným lulanem, socha s hlavou, socha bez hlavy…“ Ano nejsme znalci, je to pro nás ale úžasný pohled do historie. Po hodině a půl se vypotácíme na slunce a hlavu mám jak pátrací balón. Děti mají ve tvářích opět normální výraz. Focení bez blesku je v muzeu povolené což je super. V muzeu je i pěkná kavárna, kde se dá odpočinout a občerstvit se.

Národní archeologické muzeum:

Otevřeno: v pondělí 13:00 – 20:00, úterý – neděle 9:00 – 16:00 (zimní otvírací doba, doporučuji ověřit aktuální na níže uvedených stránkách), adresa : 44 Patission Street.

Ceník: 10€ dospělí (v době naší návštěvy sníženo na 5€ do konce března) děti do 18 roků a studenti VŠ z EU zdarma. Oficiální stránky :www.namuseum.gr

Po návštěvě muzea zjišťujeme, že je docela brzy na to jít na hotel, tak navrhuji zařadit do programu výšlap na kopec Lykavittos místo zítřku, ale dětem se vrací do tváří výraz z muzea a jsem pěti hlasy přehlasován, že se jde na pita gyros. Tomu se nebráním. Bloudíme uličkami kolem muzea a nacházíme prodejnu, kde konečně ukojujeme chuťové buňky. Zajímavé, tváře dětí se vracejí do normálu - viz foto níže. Naše další cesta vede po významné ulice Odos Venizelu neboli Panepistimiu, na které vidíme řadu veřejných a památných budov (Národní knihovna, Univerzita, Akademie věd, Schliemannův dům, Národní řecká banka). Ulice je lemována stromy s dozrávajícími pomeranči či mandarinkami a panuje na ní neuvěřitelný dopravní ruch.

Konečně přicházíme na náměstí Syntagma, kde každou hodinu dochází k rituálnímu střídání stráží u budovy parlamentu. Je to zajímavá podívaná, kterou si natáčíme i fotíme.

Po přehlídce míříme na hotel s tím, že si někde koupíme výborné pečivo plněné fetou, špenátem či šunkou. No a zažíváme malé déjà vu. Nemůžeme najít pekárnu. Opět bloudíme uličkami Plaky, objevujeme cukrárny, kde nakoupíme baklavu a další sladkosti, ale pekárna nikde. Když se v cukrárně ptáme po pekárně, tak nás posílají kamsi dolů a doprava, ale v těch uličkách je to marný. Nakonec se dcera doptala nějaké paní, která konstatovala, že s pekárnou je problém, ale nasměrovala nás do nějaké uličky, kde jsme konečně našli a nakoupili, co jsme chtěli.

Docházíme na hotel, sedáme na naši terasu, chytáme poslední sluneční paprsky a odpočíváme. Začínají nás citelně bolet nohy. Ty kilometry jsou cítit.

Koukám se ještě na Internet, jak je to s těmi vstupy zdarma pro studenty a opravdu mají na stránkách napsáno, že sleva je pro studenty Univerzit z EU. Takže 18 letá studentka posledního ročníku gymnázia musí zaplatit plné vstupné. No to má opravdu logiku.

Citace z oficiálních stránek zde:

Free admission for: Students of University - Higher Education Institutes, Technological Educational Institutes, Military Schools or equivalent Schools of EU member states, as well as Schools of Guides, upon presentation of their student identity card.

Pokračování příště

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace